Nemanja Golijanin

Rođen je 1983. godine u Mostaru, u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo. Kao rezultat postignuća u istraživanju figuracije u crtežu, bio stipendista Fakulteta likovnih umetnosti na Međunarodnoj školi slike, crteža i skulpture u Italiji. Nakon završetka studija, nastavio da izlaže u zemlji i inostranstvu. Koautor na umetničkim projektima u Platformi Klaster art. Živi i radi u Beogradu.

Year of the pig I

Tehnika: kombinovana 

Dimenzije:

Period nastanka: 2020

46 000 RSD

Year of the pig II

Tehnika: kombinovana

Dimenzije:

Period nastanka: 2020.

46000 RSD