Vojkan Morar

Vojkan Morar, jedan od najznačajnijih predstavnika mlađe generacije naivne i marginalne umetnosti Srbije, rođen je 21. decembra 1966. godine u Pančevu.
Umetničkom stvaranju pasionirano se posvećuje 1986. godine. Iz Pančeva se 2008. godine seli u obližnje selo Jabuka, gde i danas živi. Bogat umetnički opus ovog umetnika, nastao u rasponu od dve i po decenije, prati značajan broj samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Berlin, London, Pariz, Bratislava,
Budimpešta,Tokio…). Učestvovao je na mnogim međunarodnim manifestacijama – Bijenale naivne i marginalne umetnosti, MNMU, Jagodina; Bijenale minijature, Gornji Milanovac; Oktobarski salon, Pančevo; Svetski trijenale samouke umetnosti INSITA, Bratislava… Dobitnik je Velike nagrade Četrnaestog bijenala naivne i marginalne umetnosti, MNMU, Jagodina. Dela Vojkana Morara zastupljena su u brojnim muzejima, galerijama, kao i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Dela
Vojkana Morara nalaze se u brojnim publikacijama izdatim u zemlji i inostranstvu 2007, MNU,Nina Krstić, Naivna i Marginalna umetnost Srbije,2008, Santosh Kumar, Harvests of New Millennium, Allahabad, India, 2013 Slavomir Vojinović ,Snovi u
Boji,2014 MNMU, Nina Krstić,Umetnost Autsajdera u Srbiji.
Autentičan i zaokružen stvaralački opus Vojkana Morara prenosi njegovu snažnu unutrašnju egzistencijalnu intuitivnu motivaciju i gotovo opsesivnu posvećenost umetničkom stvaralaštvu, iskrenost, toplinu i polet nadahnuća, neuobičajenu maštovitost i temperament, kao i izrazitu kontemplativnost. Sažet tematski repertoar koji je, poput svojevrsnog angelarijuma, gotovo hipnotički u potpunosti posvećen jednom motivu, za umetnika predstavlja neiscrpan izvor inspiracije i bogatstva
inventivnih varijacija autentičnih, izrazito sugestivnih, istovremeno rafiniranih i intenzivnih, likovnih doživljaja.
Fascinatan svet osobene imaginacije umetnik dočarava, pre svega, u formi slika u tehnici ulja na platnu, u rasponu od minijaturnih do formata većih dimenzija. U
manjoj meri u Morarovom stvaralaštvu prisutna je i skulptura u glini, kao forma kojom umetnik svom osobenom likovnom svetu autentične fantastike potpuno oslobađa treću dimenziju. Težeći da na što slobodniji i potpuniji način izrazi svoje
stvaralačke opsesije, Morar neizbežno uplovljava u istraživanje oblasti digitalne animacije, koja mu otvara nove mogućnosti širenja umetničke forme.