Sarah Iva Vujin

Sarah Iva Vujin rodjena je 7.7.1997. godine u Beogradu.
2012. Upisuje Školu za dizajn, smer likovni tehničar, gde 2016. maturira I iste godine upisuje slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi profesora Miška Pavlovića.
2020. Završava osnovne studije u klasi profesora Radomira Knezevića.
Trenutno na master studijama slikarstva, u istoj klasi.