Ivana Živić

Ivana Živić rođena je 1979. u Sarajevu (BiH). Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek slikarsvo (2004). Na istom univerzitetu završila je postdiplomske studije (2008). Izlagala je na 20 samostalnih i preko 50 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Nagrade: Nagrada za crtež Nacionalng udruženja likovnih umetnosti Francuske/La Société Nationale des Beaux Arts, 2020; Fond Vladimira Veličkovića 2016, Nagrada Rotari kluba 2014, Beograd; Nagrada za proizvodni rad, Fond Mangelos 2012, Drugo bijenale crteža u Pančevu. Umetnik u rezidenciji u umetničkom mesecu Srbije, Art hub, Abu Dabi 2018; GLO’ART (Global Art Center) Lanaken, Belgija (2015) i na Cite Internationale des Arts, Pariz (2009).