Bojan Đorđević Omča

Bojan Đorđević-Omča je rođen 1981. godine u Beogradu, gde je i diplomirao Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Jedan je od osnivača Kolektiva Mubareć i grupe Art Brut Serbia. Apstrakcija, kolaži, grafika, ilustracija su samo delići umetnosti koja ga privlači. Đorđevićev vizuelni izraz i poetika su se, kako i sam kaže, formirali i oblikovali kroz interesovanja, uticaje i otkrića likovnog stvaralaštva „primitivnih kultura“ iz svih krajeva sveta, ali i srednjovekovnih iluminacija, umetničkih epoha i pokreta secesije, Bauhausa, dadaizma, umetnosti Gustava Klimta, Pola Klea, Kurta Švitersa. Svoje radove je izlagao na raznim izložbama i alternativnim mestima.