Bojan Dojkić

Rođen u Zrenjaninu 1980. Srednju školu za dizajn “Bogdan Šuput”, na odseku za grafički dizajn, završio 1999. u Novom Sadu. Akademiju likovnih umetnosti, na odseku za grafički dizajn, završio 2005. u Novom Sadu. Realizovao pet samostalnih i učestvovao na brojnim grupnim izložbama. Stalni je član ŠOK zadruge i voditelj programa “Večernji akt”. 
U želji da nađe jedinstveni oblik komunikacije kroz kreaciju dvodimenzionalne slike prolazi kroz širok spektar ljudskih emocija. One su pokrenute spoljašnjim uticajima i direktno se ispoljavaju kroz crtež. U njegovom radu površine moraju biti dobro promišljene i besprekorno čiste. Pedantnost, preciznost, fokusiranost na detalje, kao i jasno postavljanje oblika i njihovih odnosa je ono po čemu je prepoznatljiv.
 
 
 
 

Naziv rada: Gde su mi čarape

Tehnika: kombinovana, akril 

Dimenzija: 25×9 cm

Period nastanka:2016


Naziv rada: Crna masa

Tehnika: kombinovana, akril

Dimenzija:23×20 cm

Period nastanka:2016.


Naziv rada:  Čaura

Tehnika: kombinovana, akril

Dimenzija:25×25 cm

Period nastanka: 2017.

 

Naziv rada:  Dok se zvuk lokom.otive bučno oglašava on se bezispešno skriva iza marširajuće mišićne mase

Tehnika: kombinovana, akril

Dimenzija: 34×25 cm

Period nastanka:  2019.

 

Tehnika:

Dimenzija:

Period nastanka:

 

Naziv rada: Mozak na pašu

Tehnika: kombinovana

Dimenzija:

Period nastanka:2014.

 

Naziv rada: Pozdravi

Tehnika: kombinovana

Dimenzija:

Period nastanka: 2015.

 

Naziv rada:  Avgust

Tehnika: kombinovana

Dimenzija:

Period nastanka: 2020.

 

Naziv rada : Sunčanje u vreme ” policiskog” časa

Tehnika: kombinovana

Dimenzija:

Period nastanka: 2020.